Konkurs literacki

MISJA- INTEGRACJA- w jaki sposób możemy zmienić rzeczywistość osób z niepełnosprawnością

Konkurs literacki jest organizowany w ramach obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie we współpracy z Starostwem Powiatowym.

 Celem Konkursu jest

1.  Integracja środowiska z osobami niepełnosprawnymi

2.  Dostrzeżenie problemu niepełnosprawności w swoim otoczeniu

3.  Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób niepełnosprawnych

4.  Odkrywanie i wspieranie talentów literackich

5.  Promocja Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klasy siódmej, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu kościańskiego. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna(np. opowiadanie, esej).

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć pracę do p. M. Buchowskiej i E. Kwaśnej do dnia 23 kwietnia 2018 r. Objętość wydruku nie powinna przekraczać 5000 znaków. Do pracy należy  dołączyć dane uczestnika tj. imię i nazwisko, klasa, adres i telefon szkoły.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 maja 2018 r na stronie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej a wręczenie nagród nastąpi 9 maja 2018 r. podczas Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Kościanie.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.zss-koscian.pl

powrót Drukuj